VAR innføres i Eliteserien

Første VAR-kamp på Color Line Stadion blir mot Vålerenga 10. april

Annonse:

Foto: AaFK

NFF innfører videoassistert dømming (VAR) som et hjelpemiddel for dommerne i Eliteserien. Gode forberedelser og utdanning av VAR-dommere har gjort dette mulig fra seriestart 10. april 2023.

Sist helg var FIFA tilstede på Marienlyst Stadion i Drammen for å foreta den endelige VAR-sertifiseringen. Alle klubbene i Eliteserien var representerte ved sine VAR-ansvarlige under sertifiseringsdagen.

Informasjon og erfaringer fra FIFA og andre ligaer er hentet inn, og VAR som system er utviklet i nært samarbeid mellom alle involvert i Eliteserien. En viktig forutsetning har vært TV2s dekning av Eliteserien, og det legges opp til god informasjon om bruken både for de på stadion og foran TV-skjermene.

Den mye omtalte "VAR-bussen" vil ikke stå utenfor hver stadion på kampdag, men det vil være et eget VAR-senter i Oslo der alle TV-signalene samles og analyseres av VAR-dommerne. Retningslinjer for NFFs nasjonale praktisering av VAR er diskutert og omforent med dommerne. De er godt rustet til å ta i bruk VAR til det beste for fotballen, og med mest mulig korrekte avgjørelser og så få spilleavbrudd som mulig.

Dommeren skal fremdeles lede kampene på vanlig måte, men bruke VAR når det gjøres kampavgjørende feil. Det vil fremdeles være behov for å bruke skjønn, men de mest åpenbare tilfellene av feil dommeravgjørelser vil forsvinne. Innføring av VAR i norsk fotball vil også gjøre lag og dommere rustet for internasjonal fotball, der VAR blir stadig mer brukt i de største turneringene til FIFA og UEFA.

 

Retningslinjer for bruk av VAR

Bruk av VAR bestemmes av VAR-protokollen. Denne regulerer hvilke avgjørelser som kan omgjøres ved bruk av VAR, samt prosedyrene som skal følges. 

Videodommerne støtter beslutningsprosessen til dommeren i fire konkrete situasjoner:

1. Scoringer

VAR sjekker alle scoringer i kampen, og i tillegg oppspillet før scoringen. Det er ulike situasjoner som VAR kan vurdere.

 • Forseelse av det angripende lag i angrepsfasen
  Angrepsfasen defineres fra der angrepet starter inklusiv hvordan ballen gjenvinnes (Attacking Possession Phase – APP). Dersom det skjer en forseelse i denne fasen (f. eks. felling, holding eller hands), som dommeren ikke ser eller vurderer og som VAR mener er åpenbar, kan VAR gjøre dommeren oppmerksom på hendelsen og anbefale at det gjøres en vurdering. Dette kalles «On-Field Review» (OFR). Her kan dommeren studere hendelsen og avgjøre om det har skjedd noe ulovlig i oppspillet. Dette kan eventuelt føre til at scoringen annulleres.
 • Offside, posisjon og straffbarhet
  Dersom det har vært en straffbar offside i angrepsfasen, kan VAR annullere målet. Dette er definert som en faktisk hendelse som ikke har rom for skjønn («VAR-only review»). VAR vil ha videobilder som viser nøyaktig posisjon til spillerne når ballen spilles.

  Dersom offsideplassert spiller hindrer synsfelt til keeper på skudd eller mottar ballen fra en refleksjon fra forsvarsspiller, kan VAR gjøre dommeren oppmerksom på situasjonen og anbefale OFR. Dommeren vil da skjønnsmessig vurdere om det er straffbar offside eller ikke.
 • Ballen ute av spill
  Dersom ballen har passert side- eller mållinjen i oppspillet, kan VAR annullere scoringen ut fra faktiske videobilder som klart viser at ballen er ute av spill.
 • Ballen over mållinjen eller ikke
  Dersom det er tvil om ballen har passert mållinjen eller ikke, kan VAR avgjøre dette med videobilder. Det forutsetter at bildene tydelig viser om ballen er inne eller ikke.
 •  

2. Straffespark

Situasjoner i straffesparkfeltet kan være vanskelig å vurdere av dommerteamet ute på banen. VAR kan utnytte mulighetene som ligger i videobildene til å vurdere situasjoner i straffesparkfeltet. Dette kan være flere ulike forhold.

 • Feil idømt straffespark
  Dersom VAR mener at videobildene viser at avgjørelsen er feil, kan VAR anbefale dommeren å gjøre en OFR. Dommeren vil bruke videobildene for å endelig avgjøre om straffesparket opprettholdes eller ikke.
 • Ikke idømt straffespark
  Dersom VAR mener at videobildene viser at det er en åpenbar forseelse som kvalifiserer til straffespark, og som dommeren ikke dømmer på, kan VAR anbefale dommeren å gjøre en OFR. Dersom ballen ikke er ute av spill, skal VAR be dommeren stoppe spillet i nøytral sone midt på banen eller når ingen av lagene er i angrep.
 • Innenfor eller utenfor straffesparkfeltet
  Dommeren kan noen ganger ha vanskelighet med å avgjøre om forseelsen skjer innenfor eller utenfor straffesparkfeltet. VAR kan bruke videobildene for å gi et klart svar og dermed avgjøre om det skal være straffespark eller frispark utenfor straffesparkfeltet. Dette er en faktisk avgjørelse som ikke trenger OFR, men tas av VAR ved «VAR-only review».
 • Forseelse av angripende lag
  Dersom det skjer en forseelse i angrepsfasen (eksempelvis ved felling, holding eller hands), som dommeren ikke ser eller vurderer som forseelse og som VAR mener er åpenbar, kan VAR gjøre dommeren oppmerksom på situasjonen og anbefale at det gjøres en vurdering ved OFR. Dommeren studerer hendelsen og avgjør om det har skjedd en forseelse. Dette kan eventuelt føre til at straffesparket omgjøres.
 • Ballen ute av spill
  Dersom ballen har passert side- eller mållinjen i oppspillet, kan VAR omgjøre straffesparket ut fra faktiske videobilder som klart viser at ballen er ute av spill («VAR-only review»).

  I tillegg skal VAR vurdere forseelser som begås i forbindelse med utførelsen av et straffespark.
 • Forseelse begått av målvakt
  Dersom målvakt forlater mållinjen før straffesparket er utført, og redder straffeskapet, kan VAR gripe inn og gjøre dommeren oppmerksom på forholdet. Dette er en faktisk hendelse og fører til nytt straffespark («VAR-only review»). Dersom ballen går i stolpe/tverrligger, og målvakt har gått for tidlig, skal VAR vurdere om dette påvirket skytteren. I så fall skal dommeren anbefales en OFR. Dersom ballen går utenfor, skal ikke VAR gripe inn.
 • Forseelse begått av den som tar straffesparket
  Dersom skytter rører ballen to ganger ved utførelsen av straffesparket, og skuddet går i mål, kan VAR gripe inn og be dommeren annullere scoringen og dømme indirekte frispark.
   
 • Spillere løper for tidlig inn i feltet
  VAR skal vurdere om spillere løper for tidlig inn i feltet når straffesparket utføres. VAR kan gripe inn dersom en spiller involverer seg i spillet etter retur fra målvakt eller målstang/tverrligger. Involvering vil være å spille ballen eller forstyrre en motspiller. Straffesparket skal i så fall tas på nytt etter «VAR-only review» eller OFR (ved å forstyrre).

 

3. Tildeling av direkte rødt kort

Vurdering av røde kort kan være utfordrende for dommerteamet, og gode videobilder gir VAR muligheten til å vurdere situasjonen. Dette kan være ved flere ulike hendelser.

 • Frata en åpenbar scoringsmulighet
  En vurdering av å frata en spiller en åpenbar scoringsmulighet («Deny Obvious Goal Scoring Opportunity» – DOGSO) innebærer en rekke kriterier som kan være vanskelig å vurdere. Dette handler blant annet om spilleren har kontroll på ballen, åpen vei mot mål og ikke kan takles av motspiller. VAR kan bruke videobildene for å vurdere kriteriene for eller imot en slik avgjørelse. Dersom VAR mener at dommeren har gjort en åpenbar feil vurdering (rødt eller ikke rødt kort), kan det gis anbefaling om OFR. Dommeren kan basert på videobildene ta den endelige avgjørelsen.

  Ved tilfelle av DOGSO skal VAR vurdere situasjoner som skjedde i angrepsfasen før hendelsen (APP), og opptre på samme måten som ved scoring eller straffespark. Dette kan eventuelt føre til at et tildelt rødt kort kanselleres.
 • Alvorlig brudd på spillereglene
  Alvorlige brudd på spillereglene vil være taklinger som utsetter motspiller for fare, eventuelt også bruk av arm/albue. VAR kan ut fra vurdering av videobilder, gripe inn ved både et feil tildelt rødt kort eller en åpenbar manglende utvisning for alvorlig brudd på spillereglene. VAR gir i så fall dommeren råd om å gjøre en OFR for å ta den endelige avgjørelsen.
 • Voldsom opptreden
  Voldsom opptreden vil være å slå, sparke, bite eller spytte på motspiller eller annen person. VAR kan ut fra vurdering av videobilder, gripe inn ved både et feil tildelt rødt kort eller en åpenbar manglende utvisning for voldsom opptreden. VAR gir i så fall dommeren råd om å gjøre en OFR for å ta den endelige avgjørelsen. En slik inngripen fra VAR kan også gjøres dersom spillet er satt i gang igjen.
 • Fornærmende eller upassende opptreden
  I dette inngår opptreden som defineres som grovt krenkende, eksempelvis ved obskøne eller rasistisk relaterte fakter. VAR kan ut fra vurdering av videobilder, gripe inn ved både et feil tildelt rødt kort eller en åpenbar manglende utvisning for krenkende opptreden. VAR gir i så fall dommeren råd om å gjøre en OFR for å ta den endelige avgjørelsen. En slik inngripen fra VAR kan også gjøres dersom spillet er satt i gang igjen.

 

4. Kort gis til feil spiller

VAR har som en av sine oppgaver å bekrefte hvilken spiller som får gult eller rødt kort. VAR skal derfor informere dommer dersom kort gis til feil spiller. Dette er en faktisk hendelse der VAR forteller dommeren hvilken spiller som skal ha kortet («VAR-only review»). En slik inngripen fra VAR kan også gjøres dersom spillet er satt i gang igjen.

I løpet av kampen sjekker videodommerne alle situasjoner som oppstår i spillet, med særlig oppmerksomhet på klare og åpenbare feil knyttet til disse fire situasjonene. Videodommerne kommuniserer kun med dommeren for klare og åpenbare feil eller alvorlige hendelser som dommerteamet på banen ikke får med seg. Hovedregelen er at omgjøring av dommerens beslutning må gjøres før spillet settes i gang på nytt (unntatt; ved voldsom opptreden og feil identitet ved gult eller rødt kort). Det er dommeren som tar den endelige avgjørelsen etter vurdering av de videobildene som VAR og repriseoperatøren kan fremskaffe.

VAR har som en av sine oppgaver å bekrefte hvilken spiller som får gult eller rødt kort. VAR skal derfor informere dommer dersom kort gis til feil spiller. Dette er en faktisk hendelse der VAR forteller dommeren hvilken spiller som skal ha kortet («VAR-only review»). En slik inngripen fra VAR kan også gjøres dersom spillet er satt i gang igjen.

I løpet av kampen sjekker videodommerne alle situasjoner som oppstår i spillet, med særlig oppmerksomhet på klare og åpenbare feil knyttet til disse fire situasjonene. Videodommerne kommuniserer kun med dommeren for klare og åpenbare feil eller alvorlige hendelser som dommerteamet på banen ikke får med seg. Hovedregelen er at omgjøring av dommerens beslutning må gjøres før spillet settes i gang på nytt (unntatt; ved voldsom opptreden og feil identitet ved gult eller rødt kort). Det er dommeren som tar den endelige avgjørelsen etter vurdering av de videobildene som VAR og repriseoperatøren kan fremskaffe.

 

VAR-teamet

I norsk fotball vil teamet som utgjør videodommerne være videoassistentdommeren VAR (leder av teamet) og en assisterende videoassistentdommer (AVAR). I tillegg vil det være en repriseoperatør (Replay Operator – RO).

Både VAR og AVAR følger hovedkamera på den øvre skjermen (se bilde). VAR kan på den nedre skjermen vise fire kameravinkler og sjekke («check») hendelser som oppstår. Dersom det oppstår en situasjon som ønskes studert nærmere (eventuelt «review»), kan RO finne nye bilder med forskjellige kameravinkler og avspillingshastighet. I slike tilfeller følger AVAR kampen på den øvre skjermen og markerer og kommuniserer hva som skjer på banen til VAR.

Begge har mulighet for å kommunisere med hoveddommeren på banen, og gjør dette ved å aktivere kommunikasjonslinjen. Dette vil være informasjon om hendelser som knyttes til de fire typene situasjoner som er nevnt over. Kommunikasjonen i video-operasjonsrommet mellom VAR, AVAR og RO høres ikke av dommeren.

Når videodommerne har studert en situasjon og funnet en åpenbar feil avgjørelse, kan VAR kommunisere til dommeren. Dette kan være om faktabaserte avgjørelser («factual decision»), for eksempel ved en spiller i offside posisjon, felling innenfor/utenfor straffesparkfeltet eller feil identitet på spiller som tildeles gult eller rødt kort. Det mest vanlige vil imidlertid være at VAR anbefaler dommeren å ta turen ut til VAR-skjermen for å vurdere situasjonen på nytt («On-field review») og ut fra videobildene vurdere om avgjørelsen skal omgjøres. Dette må være hendelser som er knyttet til de fire situasjonene nevnt over. Dommeren markerer OFR ved å vise TV-symbolet. Dommeren kan også på eget initiativ, etter at en avgjørelse er tatt, ta initiativ til OFR og be VAR klargjøre videobilder. Dommeren tar alltid den endelige beslutningen.

VAR-skjermen står i det som kalles Referee review area (RRA). Dette er et tydelig markert område med en skjerm der dommeren kan studere videobildene. På Color Line Stadion vil denne skjermen være plassert i inngangen mot spillertunellen, mellom hjemmelagets og bortelagets benk.

Når den endelige avgjørelsen er tatt skal dommeren markere dette med TV-symbolet og kommunisere avgjørelsen til video-operasjonsrommet. AVAR har kommunikasjon med stadion og gir beskjed om avgjørelser. Operatør av storskjerm legger denne informasjonen  opp på skjermen sammen med videoklipp/bilder.

Her får du svar på ofte stilte spørsmål rundt VAR.

Kilde: NFF

Annonse fra Eliteserien: